En brancheforening som vil gøre en forskel!

Din massør har fuldført den teoretisk/praktiske uddannelse på 660 timer, som kræves for at bruge titlen ”registreret massør”.

Det omfatter de kvalifikationer, som er nødvendige for at behandle personer med problemer i bevægeapparatet og andre sygdomme, som er relevante for massage.

Du kan få den rigtige behandling, uanset om du er rask eller ej.
 
Din massør er medlem af Foreningen
Registrerede Fysiurgiske Massører
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Momsfritagelse: 
Din massør har ret til at søge momsfritagelse for behandlinger, der gives i forbindelse med sygdom og skade. Den gives kun til fuldt uddannede massører.
 
RAB-registrering:
Din massør har ret til at søge RAB-registrering. Denne ret gælder kun fuldt uddannede massører, som er medlemmer af en registreringsgodkendt brancheforening og som forpligter sig til løbende efteruddannelse.
 
Ansvarsforsikring for behandlere:
Den særlige kollektive erhvervsansvarsforsikring, som er tegnet hos selskabet IF af FRFM, understreger din massørs ansvarlighed som behandler. FRFM har måske den bedst dækkende forsikring i massørbranchen, hvor massøren både er forsikret i egen klinik, og når vedkommende masserer ude hos andre. Din massør må gerne bruge andre fysiurgiske behandlingsteknikker end ren massage.
 
Det betyder for dig som klient, at du trygt kan henvende dig om forsikringsdækning, hvis du skulle komme til skade under dit besøg hos massøren, eller når massøren behandler dig i dit hjem eller andre steder.
 
Etisk ansvar:
Som medlem af brancheforeningen FRFM har din massør forpligtet sig til at følge etiske retningslinier. Det omfatter blandt andet respekt for dine grænser og absolut diskretion omkring dig, om hvad du fortæller, og om den behandling du får.
 
Du har adgang til at klage:
Hvis du oplever noget, som giver dig grund til at klage over din massør eller behandlingen, har du ret til at henvende dig skriftligt til FRFM, som vil give din klage videre til foreningens etiske råd. Dette råd er valgt af medlemmerne og har pligt til at undersøge klager og sørge for, at de involverede parter behandles respektfuldt og fair.
 
FRFM er en aktiv forening, som arbejder på at udbrede kendskabet til massage og højne det faglige niveau, til gavn for både dig som klient og for din massør.
 
Hvordan ser FRFM på massage?
FRFM ser massagebranchen som et supplement til den etablerede sundhedssektor. Vi er som massører uddannet på naturvidenskabeligt grundlag. Derfor kan massører samarbejde med fysioterapeuter, kiropraktorer, læger, jordemødre, fodterapeuter og andet sundhedspersonale.
 
Foreningen arbejder hen imod en registrering af massører som sundhedspersonale. Processen vil tage tid, men den er ikke uoverkommelig.
 
Vi har det til fælles med alternative behandlere, at vi ikke har autorisation, og at vi har frihed til at bruge den tid og den behandling på vores klienter, som vi skønner virker bedst.
Henrik Davidian | CVR: 30155823 | Banegårdspladsen 10, 2., 8000 Aarhus C - Danmark | Tlf.: +45 20 94 92 14 | info@massage-aarhus.dk